นายสรายุทธ์ เป่งใส

เจ้าหน้าที่วิชาการ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 01/03/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 094638XXXX
 • Facebook :
 • Email : aungbird2542@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : เชียงแสนวิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิชาการ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ :
 • รหัสประจำตำแหน่ง :
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่