เกี่ยวกับเชียงแสนวิทยาคม

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน เชียงแสนวิทยาคม

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 2 2 4
ข้าราชการครู 27 32 59
พนักงานราชการ 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 5 2 7
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 3 4
อื่นๆ 0 1 1
รวม 35 41 76

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ม.1 117 131 248 7
ม.2 91 105 196 5
ม.3 101 104 205 6
ม.4 121 115 236 6
ม.5 99 141 240 7
ม.6 93 113 206 7
รวม 622 709 1331 38